header

Afwikkeling van nalatenschappen en mediation

Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten de wensen van de overledene worden uitgevoerd. Dit is ook een belangrijke fase voor de nabestaanden. Tegelijk met alle emoties rond het overlijden zijn er immers belangrijke financiële beslissingen te nemen. Vaak bieden het testament of de wet keuzemogelijkheden na het overlijden, die gevolgen hebben voor de onderlinge verhoudingen tussen de erfgenamen en voor hun financiële en fiscale situatie. Met de goede keuzes kan voor de toekomst belasting worden bespaard.

Begeleiding van de executeur
Voor een executeur of bewindvoerder gelden wettelijke taken en verplichtingen. Vaak ontbreekt de ervaring hiermee. Met professionele begeleiding en praktische tips biedt Waaijer-Linders ondersteuning.
Lees hierover het artikel in FD 2011
      Mediation bij de afwikkeling
Bij de afwikkeling van de nalatenschap kunnen conflicten ontstaan. Begeleiding door een onafhankelijk en onpartijdig mediator (bemiddelaar) helpt de betrokkenen deze conflicten op te lossen. De ervaring van Waaijer–Linders bij het opstellen van testamenten en afwikkeling van nalatenschappen en kennis van de relevante belastingwetten versoepelen het proces.

Advies over uw rechten
Als u wilt weten wat uw rechten zijn, als erfgenaam of als kind in de nalatenschap van een ouder, kan een gesprek u daarover duidelijkheid geven. Begeleiding bij het uitoefenen van uw rechten is ook mogelijk.