header

Afzonderen van vermogen voor een speciaal doel

Als vermogen een speciale bestemming moet krijgen, wordt gezocht naar de geschikte juridische vorm.

Het doel kan zijn om een onderneming te beschermen tegen verwatering van het belang. Het doel kan ook zijn een familiefonds in te stellen, het vermogen te bestemmen voor een goed doel of een sociaal belang te behartigen.

Certificering
Door certificering wordt de juridische zeggenschap gescheiden van het economische belang. Het economische belang draagt u over of schenkt u, terwijl u zelf de zeggenschap houdt over het vermogen. Certificering gebeurt vaak bij aandelen. Deze opzet is echter ook te gebruiken voor een effectenportefeuille of om een verzameling bijeen te houden.
      Speciale fiscale status
Bij het afzonderen van vermogen wordt gekeken of gebruik gemaakt kan worden van de speciale fiscale status voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of sociaal belang behartigende instellingen (SBBI).

APV regeling en trust
De nieuwe fiscale APV regeling biedt u de mogelijkheid om tegen redelijke belastingtarieven vermogen te bestemmen voor meerdere generaties en hen te beschermen tegen aanspraken van crediteuren, ex-partners en legitimarissen. Deze regeling speelt ook een rol als u betrokken bent bij een buitenlandse trust of trustachtige rechtsfiguur. 
Wilt u hierover meer informatie? Lees dan de publicatie ‘Trust in de familiestichting’.