header

Bijzondere kinderen

Ouders willen hun kinderen graag gelijk behandelen, maar soms geven bijzondere omstandigheden een reden om van dit principe af te wijken. Dit kan zijn door een geestelijke of lichamelijke handicap van het kind, door een verslaving of doordat het contact is verstoord.

Het kan ook zijn dat u een kind heeft, waarvan het bestaan bij anderen niet bekend is. Of dat u de zorg heeft of voelt voor een kind dat in juridisch opzicht niet uw kind is.

Voor deze situaties komt het aan op maatwerk en creativiteit bij het zoeken naar de meest geschikte regeling.