header

Werkwijze bij estate planning

In het kennismakingsgesprek bespreken wij uw wensen en doelstellingen.

Vervolgens vindt een inventarisatie plaats van uw vermogen, oudedagsvoorzieningen en levensverzekeringen. De gegevens worden afgestemd met uw accountant, belastingadviseur of vermogensbeheerder om te zorgen dat deze compleet zijn. Met hen vindt eventueel overleg plaats om hun zienswijze in het advies mee te nemen.

Daarna worden uw huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract en testamenten beoordeeld. Voor ondernemers wordt de structuur van de onderneming bekeken en de uitwerking van de juridische documentatie (de statuten, het vennootschapscontract, de aandeelhoudersovereenkomst, etc.).
      Vervolgens wordt u geïnformeerd over de uitwerking van de juridische documenten of het ontbreken daarvan. U krijgt advies over verbeteringen en de mogelijkheden tot belastingbesparing. Indien gewenst worden hiervoor berekeningen gemaakt om u inzicht te geven in het financiële effect van het advies.

Hierna maken wij afspraken over het vervolgtraject.